FI / EN

Raisa Foster & Jussi Mäkelä
Spiral of Progress

Teos on toteutettu yhdessä Rantakylän Normaalikoulun toisen luokan oppilaiden kanssa.

Kehityskierre-installaatio vie kokijan merten muovipyörteisiin. Muoviin symboloituu länsimaisen teollisen ajan menestys – ja menetys. Teknisiltä ominaisuuksiltaan kätevää muovia on valmistettu 70 vuoden aikana yli 8 miljardia tonnia. 80% kaikesta muovista päätyy lopulta jätteeksi. Muovin hajoamattomuus tekee siitä vakavan ympäristöongelman. Kokonaisvaltaisen – muoviveistoksista, äänestä ja liikkuvasta kuvasta syntyvän – teoksen samanaikainen kauneus ja kauheus saa kokijan pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistään.

Teos on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 osana kansainvälistä Art-Eco-tutkimushanketta. Visual Festivaalilla nähtävä versio on toteutettu yhdessä Rantakylän Normaalikoulun toisen luokan oppilaiden kanssa.

Artistiesittely

Tamperelainen monialainen taiteilija ja filosofian tohtori Raisa Foster (s. 1976) on viime vuonna keskittynyt tarkastelemaan ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Vuosina 2015–2017 Foster johti Koneen Säätiön rahoittamaa Art-Eco-tutkimushanketta. Hänen teoksiaan on esitetty Suomen lisäksi Islannissa, Australiassa, Italiassa, Meksikossa, Unkarissa, Itävallassa, Saksassa, Hollannissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Jussi Mäkelä (s. 1973) toimii lehtorina Rantakylän Normaalikoulussa ja tekee väitöskirjaa Tampereen yliopistoon. Hän on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Tampereen yliopistosta 2002 ja taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2010. Vuosina 2015–2017 Mäkelä toimi tutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa Art-Eco-hankkeessa. Joseph Beuysin taiteen ja filosofian innostamana hän tarkastelee kasvatusfilosofisessa väitöstutkimuksessaan ekososiaalisen ajattelun edistämistä taiteen keinoin.

Lisätietoja Raisa Fosterista